Abonnement


MediBOX koster 1300 kr incl. moms pr. år for en brugerlicens. Det er muligt at tegne en gruppelicens til 1300 kr pr. bruger.

Uddannelseslæger kan få et MediBOX abonnement for 650 kr pr. år.

MediBOX er godkendt til refusion fra de alment praktiserende lægers efteruddannelsefond.

Om MediBOX


MediBOX er ejet af Månedsskrift for Almen Praksis.

Månedsskrift for Almen Praksis er først og fremmest et efteruddannelsestidsskrift for praktiserende læger.

Månedsskriftet drives af Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning.

Nyheder


I akkrediteringsnyt nr 6 Region Midt kan man læse følgende.

Citat

"Ved survey er det praktisk at man:

  1. Enten oploader til DAK-E, gerne i én stor fil - eller:
  2. Direkte aftaler med surveyor, hvordan hun eller han kan se dokumenterne før survey. Afvent, at surveyteamet kontakter jer ca. 1 uge før survey og lav så aftalen. I skal ikke forsøge at sende noget til IKAS direkte.
    Surveyor kan modtage dokumenterne som mail eller evt. ved anden IT- mæssig let adgang eller:
  3. Kan dokumenterne udskrives til surveyet, men det betyder ekstra tid for surveyor til at læse dem på stedet.

Løsning nr. 1. eller 2. er langt at foretrække for alle."

Citat slut

Ved samtaler med flere surveyor har jeg fået tilkendegivet at de er åbne for flere muligheder

  • At modtage jeres adgang til MediBOX og læse med i jeres "Praksisakkreditering"
  • At modtage links til jeres akkrediteringsdokumenter samlet i en mail.
  • At modtage jeres akkrditeringsdokumenter i pdf-filer opsamlet fra MediBOX

Aftal det praktiske direkte med den som er jeres surveyor. Den lette metode er at lade surveyor selv logge på og læse direkte i jeres MediBOX

God sommerferie

MediBOX redaktionen

Thomas Greibe